Підібрати матеріали:

Урок – проєкт  “Гірські породи” для 3 класу

Автор: Пуха Оксана Миколаївна

Посада: вчитель початкових класів

Місце роботи: Прилуцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №10 (ліцей №10)

Оцініть публікацію:

Урок – проект  “Гірські породи”

Тема. Що таке гірські породи. Як гірські породи утворилися в природі.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ (І РІДНОЮ У РАЗІ ВІДМІННОСТІ) МОВАМИ – Дитина усно і письмово висловлює й тлумачить поняття, думки, почуття, факти та погляди. Здатна реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ у навчанні, вдома, у вільний час. Усвідомлює ролі ефективного спілкування.

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ – дитина розуміє наукову основу природи і сучасних технологій. Застосовує науковий метод у практичній діяльності. Спостерігає, аналізує, формулює гіпотези, збирає дані, проводить експерименти, аналізує результати.

ІНФОРМАЦІИНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – дитина впевнено і водночас критично застосовує інформаційно-комунікаційні технології, щоб створити, знайти, обробити інформацію, щоб обмінятися нею в публічному просторі та приватному спілкуванні. Вона інформаційно й медіа-грамотна, алгоритмічно мислить. Вміє працювати з базами даних, має навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки, знає основи програмування. Розуміє етику роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

УМІННЯ НАВЧАТИСЯ ВПРОДОВЖ життя – дитина здатна шукати та засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, організувати власний і колективний навчальний процес. Ефективно керує ресурсами та інформаційними потоками, Вміє визначати навчальні цілі та способи їх досягти, вибудовує свою навчальну траєкторію, оцінює власні результати навчання, навчається впродовж життя

СОЦІАЛЬНІ І ГРОМАДЯНСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ – дитина має навички конструктивної соціальної поведінки у громадському житті, сім’ї, на роботі, Вміє працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Поважає закони, дотримується обов’язків, знає права людини, Підтримує соціокультурне різноманіття.

ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ – дитина розуміє твори мистецтва, формує власні мистецькі смаки, самостійно виражає ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, Глибоко розуміє власну національну ідентичність. Поважає розмаїття культур.

Форма проведення  уроку: урок з використанням дистанційних технологій

(зум- конфнренцій, classroom, learningapps.)

https://us05web.zoom.us/j/5328016186?pwd=eTZEQzhsQll5cHNVSXZBbEJvRVpOQT09

https://classroom.google.com/c/Mzg5MDM3NzgxMjEx

https://learningapps.org/watch?v=phjmo1yw320

Обладнання: ІКТ, малюнки, скринька з мінералами, підручник ЯДС.

Очікувані результати:

 1. Дізнатися, що таке гірські породи?
 2. Чи всі гірські породи є корисними копалинами.
 3. Які корисні копалиниє в нашій місцевості.
 4. Чи потрібно охороняти гірські породи.
 5. Де можна прочитати цікаву інформацію про гірські породи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

 І. Організація класу до уроку.

Наш урок залюбки

Поведе тебе в світи.

І на «як?», «чому?» і «де?»

Завжди відповідь знайде.

ІІ . Перевірка домашнього завдання.

 –  Виконаємо вправу «Мозковий штурм» , запрацював двигун.

 1. Вправа «Мозковий штурм» Завдання виконується за допомогою сигнальних карточок.

– У яких трьох станах може перебувати вода?(Твердому, рідкому, газоподібному)

– Що таке водяна пара?(Прозорий невидимий газ)

– За якої умови вода з рідкого стану переходить у газоподібний?(При нагріванні)

– За якої умови вода з газоподібного стану переходить у рідкий?(При охолодженні)

– За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?(При замерзанні)

– За якої умови вода з твердого стану переходить  у рідкий?(При нагріванні)

– Що таке кругообіг води у природі? (Перетворення води з одного стану в інший)

– Для чого на Землі необхідна вода?(Для життя)

– Як люди запобігають забрудненню води в природі?(Будують очисні споруди, висаджують дерева)

(Після виконаного завдання діти виконують самооцінювання – Градус самооцінювання )

 1. Програма «Як почуває себе ненька Україна?» в прямому ефірі.

– Учень клас виступає у ролі кореспондента.

Гра «Мікрофон»

https://vsimpptx.com/lesson/023-girski-porodi-korisni-kopalini

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Запитання до учнів класу.

Де чекатиме нас велика родина,

                     Де живе кожна людина?

– Які матеріали потрібні, щоб побудувати будинок? (Камінь, пісок, глина)

– Де беруть камінь, пісок, глину?(Добувають)

– Без чого не поїде жодна машина?(Без бензину або солярки)

– З чого роблять бензин, солярку?(З нафти)

 1. Виступи групи-ерудитів «Чи знаєте ви, що …». Робота у групі.

(було створену групу учнів «Ерудити » де діти  самостійно працювали з інтернет-ресорсом).

            Річкою Дніпром пливемо

            І виступити ерудитів просимо.

… для охорони Чорного й Азовського морів від забруднення нафтопродуктами в Україні створено наукову лабораторію. В цій лабораторії вчені досліджують, як впливає нафта на морські організми, та шукають способи очищення води.

… у морях та океанах вода солона, бо в ній розчинено багато різних солей. Вона не придатна для пиття.

…у колодязях, річках, ставках і деяких озерах вода прісна. Прісною називають воду, в якій розчинено невелику кількість солей. Вона непридатна для пиття.

…для виготовлення ліків, у лікарнях, у хімічних лабораторіях використовують прісну воду, в якій зовсім немає солей. Таку воду називають дистильованою.

 Ми дістались острова,

 Назву його відгадаємо,

 Коли у «Морський бій» зіграємо.

 1. Повідомлення теми уроку та очікуваних навчальних результатів
  • . Вправа «Морський бій»

Завдання: скориставшись ключем, прочитайте тему уроку і скажіть, чого ви хочете досягти на цьому уроці.

 

                   Що ми будемо тут робить?

                   Прочитаємо план-інструкцію вмить.

 1. IY. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи).
 1. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу. Робота з презентацією. https://vsimpptx.com/lesson/023-girski-porodi-korisni-kopalini; підручник с. 38-40.
 • Розповідь з демонструванням слайдів

              Твердий зовнішній шар нашої планети утворений гірськими породами. Серед них найпоширенішим є граніт. Досить поширені також пісок, глина, вапняк, вугілля, торф, мармур, базальт, крейда.

 

Гірські породи складаються з мінералів. Мінерали – це природні прості та складні речовини, що перебувають здебільшого у твердому агрегатному стані. Вони і зумовлюють властивості гірських порід. До речі, вода – найпоширеніша на Землі речовина – також є мінералом.

 

 

 

Відомо понад 2000 мінералів, проте половина з них у природі трапляється рідко. Місця залягання великої кількості мінералів називають покладами. Поклади мінералів розташовуються на різних глибинах, що іноді сягають кількох сотень метрів.

 

 

 

 

До мінералів, які є простими речовинами, належать алмаз, графіт, сірка, золото, срібло та інші. Але таких мінералів у природі небагато, і не всі вони утворюють поклади. Серед мінералів значно більше складних речовин. Наприклад, мінерал кальцит – складова частина крейди, мінерал кварц є у складі піску. У білій глині переважає мінерал глинозем.

 

Мінерали мають характерні властивості, які дають змогу їх розпізнавати. Так, їх розрізняють за кольором, блиском, твердістю, міцністю тощо. Найтвердіший з усіх відомих мінералів – алмаз. Він легко розрізає скло, залишає подряпини на залізі. А от графіт м’який, його легко подрібнити.

Людина з давніх-давен використовує мінерали та гірські породи. Мармур, граніт, вапняк застосовують при спорудженні будівель та їх оздобленні. Без глини та піску не можна виготовити керамічний, порцеляновий чи скляний посуд.

 • Діти, до нас потрапила «Чарівна скринька» із завданнями.
  • (Практична робота з колекцією корисних копалин

Алгоритм дослідження:

А.  Розглянь корисну копалину. Визнач її колір.

Б.  Понюхай корисну копалину. Визнач її запах.

В. Якщо корисна копалина тверда, спробуй її розламати. Визнач її твердість.

Г. Укинь корисну копалину в воду. Плаває вона на поверхні чи опускається.

Висновки:

Корисні копалини можуть бути:

-у твердому стані (…);

-рідкому стані (…);

-газоподібному стані (…).

Усі корисні копалини поділяють на горючі й негорючі.

Горючі корисні копалини добре горять і виділяють багато тепла. До них відносяться …     Негорючі в свою чергу бувають:

 • рудні (залізна руда, мідна руда, поліметалева руда);
 • будівельні (пісок, глина, граніт, вапняк, крейда, мармур);
 • хімічні (калійна сіль, поварена сіль);
 • рідкі (уран);
 • дорогоцінні (золото, срібло, алмази, платина).

     Негорючі корисні копалини поділяються на рудні й нерудні.

    Рудні корисні копалини – це різні руди, з яких виплавляють метали. Нерудні корисні копалини видобувають і використовують без переробки.

     Корисні копалини, що залягають неглибоко, видобувають відкритим способом – у кар’єрах, але частіше закритим способом – у шахтах і свердловинах.

                       Висновки зробили – трохи відпочили.

 • Фізкульхвилинка.

https://www.youtube.com/watch?v=3rnbMxCaSDI

 • Вправа «Мікрофон», Запитання нашого кореспондента:

– До яких гірських порід належить кам’яне вугілля?(До твердих)

– Що виготовляють із залізної руди? (Із залізної руди виготовляють метали)

– Які корисні копалини використовують для виготовлення посуду?

– Що означає вислів «дбайливо ставитися»?

– Подумайте і скажіть, де в побуті використовується крейда?

 1. Самостійне застосувань знань учнів у стандартних ситуаціях.

2.1 Кросворд «Мінерал» Робота в чаті. (діти записують правильну відповідь в чат)

Розгадайте кросворд, прочитайте ключове слово

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зелений кристал, який використовують для прикрас (смарагд).
 2. Найм’якший кристал, з якого роблять стрижні для олівців (графіт).
 3. Нерудна корисна копалина, яку видобувають і використовують без

переробки – це … (кухонна сіль).

 1. Речовини, з яких утворилися гірські породи (мінерали).
 2. Червоні кристали, які використовуються в ювелірному виробництві

(рубін).

 1. Мінерали, з яких утворилися тверді гірські породи, називаються(кристали).
 2. Прозорий найтвердіший кристал (алмаз).

Тестові завдання

 1. Як утворилися гірські породи?

           а) людьми;

           б) природою;

           в) тваринами.

 1. Які бувають гірські породи?

           а) тверді й рідкі;

           б) тверді й газоподібні;

           в) тверді, рідкі й газоподібні.

 1. Як видобувають корисні копалини?

           а) відкритим способом;

           б) прикритим способом;

           в) відкритим і закритим способом.

 1. Як поділяють корисні копалини?

           а) горючі;

           б) горючі, рудні;

           в) горючі, рудні й нерудні.

 1. Як потрібно використовувати корисні копалини?

           а) економно;

           б) дбайливо й економно;

           в) знищувати.

 1. Що таке родовище?

           а) багатство гірських порід, які знаходяться на поверхні Землі;

           б) місце, де залягає багато корисної копалини;

           в) природні тіла, які знаходяться в Землі.

 Самооцінювання учнів.

 1. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи).

3.1.  Виконання інтерактивного завдання

https://learningapps.org/watch?vphjmo1yw320

3.2. Робота в зошиті с. 42 Самооцінювання учнів.

 

 1. Підсумок уроку. Рефлексія.

Видобувають і використовують без переробки_____

Гарно всі попрацювали,  щоб нове не позабували,

Глина – нерудна корисна копалина. (Так/Ні)

Гра «Істині чи хибні судження» (пальчики-підказки)

Добре горять і виділяють багато тепла ________________ корисні копалини.

 1. YI. Домашнє завдання

Підручник с. 38-40

Друкований зошит с. 43 (допрацювати)

 

 

Список використаної літератури:

 1. Підручник ЯДС Надія Бібік, Галина Бондарчук

https://pidruchnyk.com.ua/1522-ya-doslidzhuyu-svit-3-klas-bibik.html

 1. Презентація до уроку за підручником ЯДС Надія Бібік, Галина Бондарчук https://vsimpptx.com/lesson/023-girski-porodi-korisni-kopalini
 2. Фізкультхвилинка https://www.youtube.com/watch?v=3rnbMxCaSDI
 3. Інтерактивне завдання https://learningapps.org/watch?vphjmo1yw320

 

Вікно перегляду документа
Отримати код

Популярні публікації

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Довжина коментаря повинна бути не меншою ніж 200 символів!

Для відображення на іншому сайті, скопіюйте даний код
Скопіювати
Скопійовано
успішно