Підібрати матеріали:

Методична розробка уроку з використанням ІКТ у номінації « Англійська мова»

Автор: Остання Альбіна Cтаніславівна

Посада: викладач англійської мови

Місце роботи: Професійно-технічне училище № 36 смт Новгородка

Оцініть публікацію:

Методична розробка уроку англійської мови за темою програми : Плани на майбутнє. (Make up your mind. Plans for the future) та з  теми : Моя майбутня професія  ( My future profession) розроблена для учнів ІІ курсу  за професією «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування ІІІ розряду, тракторист – машиніст с/г виробництва категорії «А», «В», «С», водій категорії «С»  .

      Урок відповідає навчальній програмі «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, 10-11 класи», Київ, 2017.

Тема методичної розробки уроку , на сьогодні, є досить актуальною, адже головна мета навчання іноземної мови у ЗП(ПТ)О полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній та письмовій формах у межах сфер і тематики, визначених програмою для кожної з професій, з дотриманням традицій і норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається .

    Для реалізації поданої теми уроку використовувалися : методи усного викладу знань  і активізації пізнавальної діяльності учнів: розповідь та пояснення,   бесіда та  метод ілюстрації і демонстрації при усному викладі матеріалу, що вивчається; методи закріплення матеріалу, що вивчається: бесіда, робота з підручником; методи самостійної роботи учнів щодо осмислення і засвоєння нового матеріалу: робота з підручником (картками) ;

 метод вправ,  метод « Мозкового штурму»; методи перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів: усне опитування (індивідуальне, фронтальне), виставлення балу, перевірка домашніх робіт, програмований контроль; інноваційний комунікаційний метод навчання: обмін думок (thinkpairshare); робота в групах, парах; використання засобів ІКТ під час уроку.

       Вище перелічені форми і методи навчання формують в учнів  комунікативну , лінгвістичну, математичну, інформаційно-цифрову компетентності, ініціативність та підприємливість; вдосконалюють навички використання фразових дієслів та лексичні одиниці з теми «Плани на майбутнє. Вибір професії » в усному та писемному мовленні , уміння ставити питання та відповідати на них використовуючи програму “ Popplet“, розуміння та передачу нової інформації, використовуючи нові інформаційні технології; автоматизують уміння учнів перекладати текст , відтворювати події в їхній логічній послідовності та висловлювати власну думку про почуте та прочитане, розвиток навички аудіювання, мовлення, читання та письма,  розвивають логічне мислення, формують здатність до колективного обговорення і прийняття рішень. Урок сприяє посиленню мотивації учнів, створення інтересу до вивчення предмета; сприяє інтелектуальній активності учнів, дозволяє ефективно організувати самостійну роботу, як індивідуальну  та групову роботу, сприяє розвитку творчої діяльності учнів, формуються навички користування засобами ІКТ,  виховується інтерес до вивчення іноземної мови.

    Робота буде цікава та корисна викладачам англійської мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти , які викладають учням ІІ курсу та вчителям англійської мови , які викладають учням 11 класів закладів загальної середньої освіти.

Вікно перегляду документа
Отримати код

Популярні публікації

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Довжина коментаря повинна бути не меншою ніж 200 символів!

Для відображення на іншому сайті, скопіюйте даний код
Скопіювати
Скопійовано
успішно